పంచాంగం 22-07-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం,గురువాసరే

సూర్యోదయం 05:56
సూర్యాస్తమయం 06:49
తిథి శుక్ల త్రయొదశిపగలు 01:33
నక్షత్రంమూలపగలు 04:25
యోగముఐంద్రపగలు 12:45
కరణంతైతులపగలు 01:33
గరజి రాత్రి 12:09
అమృత ఘడియలుపగలు 10:34నుండి12:02
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:14నుండి11:05
పగలు 03:23నుండి04:14
వర్జ్యంపగలు 02:57నుండి04:25
రాత్రి 01:14నుండి02:42
ఈ రోజు పంచాంగం

సింహయానం రాత్రి 07:56(అయన ప్రయుక్త హరిపద పుణ్యకాలము పగలు 12:22 నుండి అస్తమానం వరకు), అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s