పంచాంగం 10-07-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, మన్దవాసరే

సూర్యోదయం 05:52
సూర్యాస్తమయం 06:51
తిథి కృష్ణ అమావాస్య06:45
నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 12:59
యోగమువ్యాఘాతపగలు 04:45
కరణంనాగవం ఉదయం 06:45
కింస్తుఘ్నం రాత్రి 07:15
అమృత ఘడియలురాత్రి 10:24నుండి12:07
దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:52నుండి07:36
వర్జ్యంపగలు 12:05నుండి01:48
ఈ రోజు పంచాంగం

అమా పునర్వసు యోగః ఉ 06:45 కు (శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః)

యాగః, పిణ్డ పితృయజ్ఞః (శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s