పంచాంగం 09-07-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 05:51
సూర్యాస్తమయం 06:51
తిథి కృష్ణ అమావాస్యపూర్తి
నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 11:11
యోగముధ్రువపగలు 04:41
కరణంచతుష్పాత్సాయంత్రం 06:00
అమృత ఘడియలుపగలు 12:14నుండి01:59
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:27నుండి09:19
పగలు 12:47నుండి01:39
వర్జ్యంఉదయం 06:07నుండి07:52
ఈ రోజు పంచాంగం

అమా ఆర్ద్రా యొగః (శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః)

అన్వాధానం, వటసావిత్రీ వ్రతం (వటపైతృకీ), దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః – అమావాస్య)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s