పంచాంగం 06-07-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:50
సూర్యాస్తమయం 06:51
తిథి కృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 01:01
నక్షత్రంకృత్తికపగలు 03:18
యోగముశూలపగలు 02:33
కరణంకౌలవపగలు 11:45
తైతులరాత్రి 01:01
అమృత ఘడియలుపగలు 12:36నుండి02:24
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:26నుండి09:18
రాత్రి 11:15నుండి11:59
వర్జ్యంలేదు
ఈ రోజు పంచాంగం

త్రిపుష్కరయోగః (సూర్యోదయము నుండి ప 03:18 వరకు), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః – ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s