పంచాంగం 12-06-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మర్తౌ, జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 05:45
సూర్యాస్తమయం 06:46
తిథి శుక్ల ద్వితీయరాత్రి 08:15
నక్షత్రంఆర్ద్రపగలు 04:54
యోగముగండపగలు 09:10
కరణంబాలవఉదయం 07:21
కౌలవరాత్రి 08:15
అమృత ఘడియలుఉదయము 05:53నుండి07:39
దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:45నుండి07:29
వర్జ్యంలేదు
ఈ రోజు పంచాంగం

త్రిపుష్కరయోగః (పగలు 04:54 నుండి రాత్రి 08:15 వరకు), సోపపదం (ఉపనయన విషయే అనధ్యాయః), బుద్ధ జయన్తీ, కల్కి జయన్తీ, చన్ద్రదర్శనం (ఉత్తరశృంగోన్నతిః), (శ్రాద్ధతిథిః – ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s