పంచాంగం 10-06-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 05:44
సూర్యాస్తమయం 06:46
తిథి అమావాస్యపగలు 04:20
నక్షత్రంరోహిణిపగలు 11:42
యోగముధృతిఉదయము 07:46
కరణంనాగవంపగలు 04:20
కింస్తుఘ్నంరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24
అమృత ఘడియలుపగలు 08:06నుండి09:54
రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:39నుండి
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:05నుండి10:57
పగలు 03:17నుండి04:10
వర్జ్యం సాయంత్రము 05:57నుండి07:44
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగద్వయం(అమా గురువారేణ/ రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర గతత్వాచ్చ)(మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్రఫలం)

అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః – అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s