పంచాంగం 26-05-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 05:45
సూర్యాస్తమయం 06:41
తిథి పూర్ణిమాపగలు 04:44
నక్షత్రంఅనురాధరాత్రి 01:15
యోగముశివరాత్రి 10:50
కరణంభద్రఉదయము 06:36
బవపగలు 04:44
బాలవరాత్రి 02:54
అమృత ఘడియలుపగలు 04:07నుండి05:31
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:47నుండి12:39
వర్జ్యంఉదయము 07:41నుండి09:05
ఈ రోజు పంచాంగం

మహావైశాఖీ (సముద్ర /నదీ స్నానం, దధ్యన్నోదక కుంభ ఛత్ర చామర పాదుకాది దానాది, తిలస్నానం, తిలర్హోమః, తిలపాత్రదానం, తిలతైల దీపదానం, తిలైః పితృతర్పణం, మధుయుక్తతిలదనాదికం చ)

అన్వాధానం, వ్యాస(గురు) పూర్ణిమా, యతీనాం క్షౌరకాలః, సంపద్గౌరీవ్రతం, అర్ధనారీశ్వరవ్రతం, పూర్ణిమాహోమః, గంగాద్వారే స్నానదానాదయః, (శ్రాద్ధతిథిః – పూర్ణిమా+ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s