పంచాంగం 12-05-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 05:49
సూర్యాస్తమయం 06:36
తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 03:05
నక్షత్రంకృత్తికరాత్రి 02:39
యోగముశోభన రాత్రి 11:46
కరణంకింస్తుఘ్నంపగలు 01:47
బవరాత్రి 03:05
అమృత ఘడియలురాత్రి 11:56నుండి01:44
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:47నుండి12:38
వర్జ్యంపగలు 01:05నుండి02:53
ఈ రోజు పంచాంగం

వైశాఖ స్నానారంభః, యాగః, ధర్మఘటాది దానం, (శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s