పంచాంగం 11-05-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:49
సూర్యాస్తమయం 06:35
తిథి కృష్ణ అమావాస్యరాత్రి 12:29
నక్షత్రంభరణిరాత్రి 11:30
యోగముసౌభాగ్య రాత్రి 10:41
కరణంచతుష్పాత్పగలు 11:12
నాగవంరాత్రి 12:29
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:05నుండి07:54
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:13
రాత్రి 11:05నుండి11:50
వర్జ్యంఉదయం 07:15నుండి09:04
ఈ రోజు పంచాంగం

అమా భౌమవార యోగః (జాహ్నవీ స్నానేన గోసహస్రఫలం), పద్మకయోగం (రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర గతత్వాచ్చ) (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు)

అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, నిజకర్తరీ ప్రారంభః, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః – అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s