పంచాంగం 27-04-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం తదుపరి కృష్ణపక్షే ప్రతిపత్తిథౌ, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 05:56
సూర్యాస్తమయం 06:31
తిథి పూర్ణిమపగలు 09:00
కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:14
నక్షత్రంస్వాతి రాత్రి 08:07
యోగముసిద్ధ రాత్రి 08:01
బవపగలు 04:21
కరణంబాలవరాత్రి 04:08
కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 02:25
అమృత ఘడియలుపగలు 12:24నుండి01:48
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:27 నుండి09:17
రాత్రి 11:05నుండి11:50
వర్జ్యంరాత్రి 01:03నుండి02:27
ఈ రోజు పంచాంగం

యాగః,సర్వదేవతాదమనోత్సవః, ఇన్ద్రపూజా, మదనపూర్ణిమా, ధర్మరథః, పూర్ణిమా హోమః, పూర్ణిమా పూజా (దివా పూజా), రౌచ్యక మన్వాదిః (స్నాన దానాది దైవ కార్యములకు), అశ్వత్థసేచనం, ధర్మఘటాది దానం, త్రిపుష్కరయోగః (రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:14 నుండి సూర్యోదయము వరకు), అనధ్యాయః , (శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s