పంచాంగం 15-04-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంత-ఋతౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:03
సూర్యాస్తమయం 06:28
తిథి శుక్ల తృతీయపగలు 03:26
నక్షత్రంకృత్తిక రాత్రి 08:31
యోగముఆయుష్మాన్ సాయంత్రము 05:18
కరణంగరజి పగలు 03:26
వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:45
అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:48నుండి07:37
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:11నుండి11:01
పగలు 03:09నుండి03:59
వర్జ్యంఉదయం 06:57నుండి08:45
ఈ రోజు పంచాంగం

మాస గౌరీ వ్రతారంభః, సౌభాగ్యవ్రతం, సౌభాగ్య శయన వ్రతం, శివ / గౌరీ డొలోత్సవః, శ్రీ రామాది డోలోత్సవః, మత్స్యజయన్తీ, ఉత్తమమన్వాదిః (స్నాన దానాది దైవకార్యములకు), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః – లేదు )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s