పంచాంగం 12-04-2021 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:06
సూర్యాస్తమయం 06:28
తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 08:01
నక్షత్రంరేవతి పగలు 11:30
యోగమువైధృతి పగలు 02:27
కరణంనాగవం పగలు 08:01
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 09:09
అమృత ఘడియలుపగలు 08:నుండి10:37
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:42నుండి01:31
పగలు 03:10నుండి04:00
వర్జ్యం
లేదు
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగః (రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర గతత్వాచ్చ) (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), పద్మకయోగః(అమాసోమవార యోగాచ్చ) (స్నానదానాదులుఅక్షయ ఫలప్రదములు)

అమా సోమవతీ వ్రతం, శ్వేత వరాహ కల్పాదిః, పిణ్డ పితృయజ్ఞః, యాగః, (శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్ )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s