పంచాంగం 11-04-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, ఫాల్గుణమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:06
సూర్యాస్తమయం 06:27
తిథి కృష్ణ అమావస్యపూర్తి
నక్షత్రంఉత్తరాభాద్ర పగలు 08:57
యోగముఐంద్ర పగలు 01:53
కరణంచతుష్పాత్ రాత్రి 07:02
అమృత ఘడియలులేదు
దుర్ముహూర్తంపగలు 04:48నుండి05:38
వర్జ్యంరాత్రి 10:13నుండి12:00
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగద్వయం (అమా భానువారేణ / రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర గతత్వాచ్చ) (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు)

అన్వాధానం, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః – అమావాస్యా )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s