పంచాంగం 13-03-2021 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 06:29
సూర్యాస్తమయం 06:22
తిథి అమావాస్యపగలు 03:53
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 12:23
యోగముసాధ్యఉదయం 07:54
కరణంనాగవం పగలు 03:53
కింస్తుఘ్నంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:31
అమృత ఘడియలుపగలు 03:53నుండి05:35
దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:29నుండి08:04
వర్జ్యంఉదయం 07:22వరకు
ఈ రోజు పంచాంగం

అమా – పూర్వాభాద్ర యోగః (శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః) , పద్మకయోగః (రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర గతత్వాచ్చ) (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు)

బ్రహ్మ పూజా, అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం (అనేన సహ) ద్వాపరయుగాది శ్రాద్ధం (పిణ్డపితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః – అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s