పంచాంగం 07-03-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:33
సూర్యాస్తమయం 06:20
తిథి కృష్ణ నవమిపగలు 04:49
నక్షత్రంమూలరాత్రి 09:00
యోగముసిద్ధిపగలు 03:52
కరణంగరజి పగలు 04:49
వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:18
అమృత ఘడియలుపగలు 02:47నుండి04:20
దుర్ముహూర్తంపగలు 04:46నుండి05:33
వర్జ్యంరాత్రి 07:27నుండి09:00
రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:29నుండి
ఈ రోజు పంచాంగం

పాతార్కయోగః (స్నాన దానాదులు అనన్త ఫలప్రదములు)

అన్వష్టకా ,(శ్రాద్ధతిథిః – నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s