పంచాంగం 04-03-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:36
సూర్యాస్తమయం 06:19
తిథి కృష్ణ షష్ఠిరాత్రి 10:01
నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 11:58
యోగమువ్యాఘాతరాత్రి 11:34
కరణంగరజి పగలు 11:12
వణిజరాత్రి 10:01
అమృత ఘడియలుపగలు 03:46నుండి05:15
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:30నుండి11:17
పగలు 03:12నుండి03:58
వర్జ్యంఉదయం 06:49నుండి08:18
రాతి 03:45నుండి05:16
ఈ రోజు పంచాంగం

ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః – షష్ఠీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s