పంచాంగం 28-02-2021 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:38
సూర్యాస్తమయం 06:18
తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 11:17
నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 09:33
యోగముధృతిపగలు 04:18
కరణంకౌలవ పగలు 11:17
తైతులరాత్రి 09:56
అమృత ఘడియలురాత్రి 12:59నుండి02:27
దుర్ముహూర్తంపగలు 04:45నుండి05:31
వర్జ్యంపగలు 04:10నుండి05:38
ఈ రోజు పంచాంగం

యాగః, త్రిపుష్కరయోగః (పగలు 11:17 నుండి రేపటి సూర్యోదయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s