పంచాంగం 27-02-2021 శనివారం

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం,శనివాసరే

సూర్యోదయం 06:39
సూర్యాస్తమయం 06:18
తిథి పూర్ణిమాపగలు 01:43
నక్షత్రంమఘపగలు 11:15
యోగముసుకర్మరాత్రి 07:33
కరణంబవ పగలు 01:43
బాలవరాత్రి 12:30
అమృత ఘడియలుపగలు 08:58నుండి10:29
రాత్రి 03:36నుండి05:06
దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:39నుండి08:12
వర్జ్యంరాత్రి 06:41నుండి08:10
ఈ రోజు పంచాంగం

మహామాఘీ, సముద్రస్నానం, తిలపాత్ర కంబలాజిన రక్తవస్త్రాది దానాని, సిద్ధరాజదత్తావతారః, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమాపూజా(దివా), (హైదరాబాదు ఇంకా పశ్చిమాన శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్ మాత్రమే), (వరంగల్లు ఇంకా తూర్పున శ్రాద్ధతిథిః – పూర్ణిమా+ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s