పంచాంగం 19-02-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:44
సూర్యాస్తమయం 06:15
తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 10:57
నక్షత్రంకృత్తికరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:56
యోగముఐంద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:30
కరణంవణిజపగలు 10:57
భద్రరాత్రి 12:13
అమృత ఘడియలురాత్రి 03:14నుండి05:02
దుర్ముహూర్తంపగలు 09:02నుండి09:48
పగలు 12:53నుండి01:39
వర్జ్యంసాయంత్రం 04:25నుండి06:13
ఈ రోజు పంచాంగం

రథసప్తమి (రథసప్తమీ స్నానము అరుణోదయకాలమున అనగా ఈనాటి ఉదయాత్పూర్వమే తెల్లవారుజామున 05:10 ప్రాంతమున చేయవలెను), అనధ్యాయః, సూర్యజయన్తీ, దానఫలవ్రత – సకల సూర్యవ్రత – చంద్ర వ్రతముల ఉద్యాపనము, సకల సూర్యచంద్రవ్రతముల ఆరంభము, అభోజ్యార్క వ్రతం, వైవస్వతమన్వాది ప్రయుక్త స్నాన దానాదులు, (శ్రాద్ధతిథిః – అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s