పంచాంగం 11-02-2021 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:48
సూర్యాస్తమయం 06:12
తిథి కృష్ణ అమావాస్యరాత్రి 12:37
నక్షత్రంశ్రవణంపగలు 02:07
యోగమువరీయాన్రాత్రి 03:32
కరణంచతుష్పాత్పగలు 12:53
నాగవంరాత్రి 12:37
అమృత ఘడియలురాత్రి 03:53నుండి05:30
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:36నుండి11:22
పగలు 03:10నుండి03:55
వర్జ్యంసాయంత్రం 06:10నుండి07:47
ఈ రోజు పంచాంగం

అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం (పిణ్డతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః -అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s