పంచాంగం 09-02-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:49
సూర్యాస్తమయం 06:11
తిథి కృష్ణ త్రయోదశిరాత్రి 02:06
నక్షత్రంపూర్వాషాఢపగలు 02:39
యోగమువజ్రపగలు 09:10
కరణంగరజిపగలు 02:43
వణిజరాత్రి 02:06
అమృత ఘడియలుపగలు 10:00నుండి11:33
దుర్ముహూర్తంపగలు 09:05నుండి09:51
రాత్రి 11:14నుండి12:04
వర్జ్యంరాత్రి 10:31నుండి12:04
ఈ రోజు పంచాంగం

ఆరటన్తీ చతుర్దశీ త్రయోదశ్యాముపవాసః, రాత్ర్యన్తే అరుణోదయకాలే (నక్షత్రాన్వితే కాలే) స్నానం, పూజా, యమతర్పణం, ఉదయోత్తరం శ్వః చతుర్దశ్యాం శ్రాద్ధం పారణం చ.

ప్రదోషః, (ప్రదోష పూజా), (శ్రాద్ధతిథిః -త్రయోదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s