పంచాంగం 05-02-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్త-ఋతౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:50
సూర్యాస్తమయం 06:09
తిథి కృష్ణ అష్టమిపగలు 10:07
నక్షత్రంవిశాఖసాయంత్రం 06:28
యోగమువృద్ధిరాత్రి 07:19
కరణంకౌలవ పగలు 10:07
తైతులరాత్రి 09:10
అమృత ఘడియలుపగలు 10:08నుండి11:39
దుర్ముహూర్తంపగలు 09:06నుండి09:51
వర్జ్యంపగలు 12:52నుండి01:37
రాత్రి 10:16నుండి11:48
ఈ రోజు పంచాంగం

అనధ్యాయః, అనఘాష్టమీ, (శ్రాద్ధతిథిః -నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s