పంచాంగం 12-01-2021 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:53
సూర్యాస్తమయం 05:55
తిథి కృష్ణ చతుర్దశి పగలు 12:24
నక్షత్రంమూల ఉదయం 07:37
పూర్వాషాఢరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:21
యోగమువ్యాఘాతరాత్రి 02:47
కరణంశకుని పగలు 12:24
చతుష్పాత్రాత్రి 11:28
అమృత ఘడియలురాత్రి 01:48నుండి03:19
దుర్ముహూర్తంపగలు 09:05నుండి09:50
రాత్రి 11:06నుండి11:58
వర్జ్యంఉదయం 07:37వరకు
సాయంత్రం 04:43నుండి06:14
ఈ రోజు పంచాంగం

భౌమ చతుర్దశీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), కృష్ణాంగ చతుర్దశీ (యమతర్పణము – సంవత్సరకృత పాప నాశకమ్), అమా భౌమవార యోగః ( జాహ్నవీ స్నానేన గోసహస్రఫలం), అన్వాధానం, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః – అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s