పంచాంగం 01-01-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:50
సూర్యాస్తమయం 05:48
తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 09:31
నక్షత్రంపుష్యమి రాత్రి 08:11
యోగమువైధృతి పగలు 01:33
కరణంగరజి పగలు 09:31
వణిజరాత్రి 09:19
అమృత ఘడియలుపగలు 01:40నుండి03:18
దుర్ముహూర్తంపగలు 09:02నుండి09:45
పగలు 12:41నుండి01:25
వర్జ్యం
ఈ రోజు పంచాంగం

(శ్రాద్ధతిథిః – తృతీయా )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s