పంచాంగం 31-12-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:49
సూర్యాస్తమయం 05:48
తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 09:28
నక్షత్రంపునర్వసు రాత్రి 07:45
యోగముఐంద్ర పగలు 02:47
కరణంకౌలవ పగలు 09:28
తైతులరాత్రి 09:29
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:15నుండి06:55
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:29నుండి11:13
పగలు 02:52నుండి03:36
వర్జ్యంఉదయం 07:18నుండి08:57
రాత్రి 03:53నుండి05:31
ఈ రోజు పంచాంగం

అనధ్యాయః, యాగః ,(శ్రాద్ధతిథిః – ద్వితీయా )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s