పంచాంగం 14-12-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:41
సూర్యాస్తమయం 05:39
తిథి అమావాస్యరాత్రి 09:48
నక్షత్రంజ్యేష్ఠరాత్రి 11:27
యోగముశూలరాత్రి 12:53
చతుష్పాత్ పగలు11:16
కరణంనాగవంరాత్రి 09:48
అమృత ఘడియలుపగలు 03:28నుండి04:55
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:32నుండి01:16
పగలు 02:44నుండి03:27
వర్జ్యంఉదయం 06:45నుండి08:12
ఈ రోజు పంచాంగం

అమాసోమవతీ వ్రతం, సంజీవినీ వ్రతం, అన్వాధానం, ఆగ్రయణం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః – అమావాస్యా )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s