పంచాంగం 02-12-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:34
సూర్యాస్తమయం 05:36
తిథి కృష్ణ ద్వితీయసాయంత్రం 06:19
నక్షత్రంమృగశిరపగలు 10:35
యోగముసాధ్యపగలు 11:11
కరణంగరజిపగలు 06:19
అమృత ఘడియలురాత్రి 01:35నుండి03:18
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:43నుండి12:27
వర్జ్యంరాత్రి 07:35నుండి09:18
ఈ రోజు పంచాంగం

దిగంబరావధూత దత్తావతారః, (శ్రాద్ధతిథిః – ద్వితీయా )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s