పంచాంగం 01-12-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:34
సూర్యాస్తమయం 05:36
తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 04:49
నక్షత్రంరోహిణి పగలు 08:28
యోగముసిద్ధపగలు 11:05
కరణంకౌలవపగలు 04:49
తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:34
అమృత ఘడియలుఉదయం 06:43వరకు
రాత్రి 01:01నుండి02:45
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:46నుండి09:31
రాత్రి 10:47నుండి11:39
వర్జ్యంపగలు 02:34నుండి04:18
ఈ రోజు పంచాంగం

యాగః, అత్రివరదదత్తావతారః, ద్విపుష్కరయోగః (పగలు 04:49 నుండి రేపటి సూర్యోదయము వరకు), చాతుర్మాస్య ద్వితీయా (అనధ్యాయః), అశూన్యశయనవ్రతం (బృహత్తల్ప వ్రతం) చన్ద్రోదయః రాత్రి 06:29), (శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్ )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s