పంచాంగం 30-11-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం,సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:33
సూర్యాస్తమయం 05:36
తిథి పూర్ణిమాపగలు 02:57
నక్షత్రంరోహిణి పూర్తి
యోగముశివపగలు 10:43
కరణంబవపగలు 02:57
బాలవరాత్రి 03:53
అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:57నుండి
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:27నుండి01:11
పగలు 02:39నుండి03:23
వర్జ్యంరాత్రి 11:40నుండి01:25
ఈ రోజు పంచాంగం

చూడామణియోగః(స్నానదానాదులు మహా ఫలప్రదములు), మహా కార్తికీ (రోహిణీ యోగేన పుణ్యతమా) సముద్రస్నానం, యతీనాం చాతుర్మాస్య వ్రత సమాప్తిః, యోగిరాజ దత్తావతారః, కామ్యవృషోత్సర్గః, దక్ష సావర్ణిక మన్వాదిః ప్రయుక్త స్నాన దానాదులు, పూర్ణిమా పూజా (దివా), పూర్ణిమా హోమః, వ్యాసపూర్ణిమ, ధాత్రీపూజా, అన్వాధానం, ఆగ్రయణం, (శ్రాద్ధతిథిః – లేదు )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s