పంచాంగం 27-11-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:31
సూర్యాస్తమయం 05:35
తిథి శుక్ల ద్వాదశిఉదయం 07:46
నక్షత్రంరేవతి రాత్రి 12:21
యోగముసిద్ధిపగలు 08:27
కరణంబవఉదయం 07:46
రాత్రి 09:03
అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 04:15నుండి06:03
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:44నుండి09:28
పగలు 12:25నుండి01:09
వర్జ్యంరాత్రి 07:51నుండి09:39
ఈ రోజు పంచాంగం

ఉపవాస ద్వయం కృతవతాం అథ వా హ్యః ఉపవాసం కృతవతాం అద్య పారణం, (పారణ దినే) తులసీవ్రతోద్యాపనం, ప్రదోషః (ప్రదోష పూజా) , (శ్రాద్ధతిథిః – త్రయోదశీ )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s