పంచాంగం 15-11-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:24
సూర్యాస్తమయం 05:36
తిథి కృష్ణ అమావాస్య పగలు 10:38
నక్షత్రంవిశాఖ సాయంత్రం 05:17
యోగముశోభనరాత్రి 11:06
కరణంనాగవం పగలు 10:38
కింస్తుఘ్నం రాత్రి 08:52
అమృత ఘడియలుపగలు 09:32నుండి10:56
రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24నుండి
దుర్ముహూర్తంపగలు 04:06 నుండి04:51
వర్జ్యంరాత్రి 08:51నుండి10:16
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మక యోగ ద్వయం (అమా భానువారేణ, రవిచన్ద్రావేక నక్షత్రగతత్వాచ్చ) (స్నానదానాదులు అక్షయఫలప్రదములు) కేదారవ్రతం , తైలాభ్యఙ్గము, పిణ్డపితృయజ్ఞః, యాగః, గోపూజా, గోవర్ధనపూజా, గోక్రీడనం, బలిపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్ )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s