పంచాంగం 08-11-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:21
సూర్యాస్తమయం 05:38
తిథి కృష్ణ సప్తమిఉదయం 07:27
నక్షత్రంపుష్యమిపగలు 08:42
యోగముశుక్లరాత్రి 03:40
కరణంబవఉదయం 07:27
బాలవరాత్రి 07:08
అమృత ఘడియలులేవు
దుర్ముహూర్తంపగలు 04:08నుండి04:53
వర్జ్యంరాత్రి 09:28నుండి11:04
ఈ రోజు పంచాంగం

భానుసప్తమి ( స్నానం, దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం తత్ర అక్షయం భవేత్ ), పుష్యార్కయోగః పగలు 08:42 వరకు (గౌతమీస్నానం విశేష ఫలప్రదము) ,అనధ్యాయః, అనఘాష్టమీ, శ్రీ జనార్దనానంద సరస్వతీ స్వామి జయన్తి, (శ్రాద్ధతిథిః – అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s