నవరాత్రులలో అమ్మవారి నవరూపాలయొక్క అష్టోత్తరశతనామావళులు

నవరాత్రులలో అమ్మవారి నవరూపాలయొక్క అష్టోత్తరశతనామావళులు

బాలాత్రిపురసుందరీ దేవి

గాయత్రీ దేవి

అన్నపూర్ణా దేవి

సరస్వతీ దేవి

లలితా దేవి

మహాలక్ష్మీ దేవి

దుర్గా దేవి

మహిషాసురమర్దినీ దేవి

రాజరాజేశ్వరీ దేవి

Ashtottarashatanamavali (s)

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s