పంచాంగం 16-10-2020 శుక్రవారం

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:13
సూర్యాస్తమయం 05:50
తిథి కృష్ణ అమావాస్యరాత్రి 01:00
నక్షత్రంహస్తపగలు 02:56
యోగమువైధృతిరాత్రి 01:44
కరణంచతుష్పాతపగలు 02:56
నాగవంరాత్రి 01:00
అమృత ఘడియలుపగలు 09:41నుండి11:05
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:19
పగలు 12:25నుండి01:11
వర్జ్యంరాత్రి 09:54నుండి11:18
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగః (రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర గతత్వాచ్చ) (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర ఫలమ్), అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం (పిణ్డతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః-అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s