పంచాంగం 17-09-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:08
సూర్యాస్తమయం 06:13
తిథి కృష్ణ అమావస్య పగలు 04:27
నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 09:46
యోగముశుభరాత్రి 11:49
కరణంచతుష్పాత్ఉదయం 06:10
నాగవంపగలు 04:27
కింస్యుఘ్నంరాత్రి 02:39
అమృత ఘడియలురాత్రి 12:37నుండి02:02
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:10నుండి10:58
పగలు 03:00నుండి03:48
వర్జ్యంపగలు 04:08నుండి05:33
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగః (అమా గురువార యాగేన) (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర ఫలమ్),కుశ గ్రహణం, మహాలయామావాస్య, అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దౌహిత్ర కర్తృక మహాలయః, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా + ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s