పంచాంగం 15-09-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:07
సూర్యాస్తమయం 06:15
తిథి కృష్ణ త్రయోదశి రాత్రి 10:55
నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 02:19
యోగముశివ పగలు 10:57
కరణంగరజిపగలు 12:10
వణిజరాత్రి 10:55
అమృత ఘడియలుపగలు 12:49నుండి02:19
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:21
రాత్రి 11:00నుండి11:47
వర్జ్యంరాత్రి 01:18నుండి02:45
ఈ రోజు పంచాంగం

కలియుగాదిః (స్నాన దాన శ్రాద్ధాదయః), గజచ్ఛాయా (మఘా శ్రాద్ధం), ప్రదోషః (ప్రదోష పూజా), మాస శివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s