పంచాంగం 14-09-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:07
సూర్యాస్తమయం 06:16
తిథి కృష్ణ ద్వాదశి రాత్రి 01:25
నక్షత్రంపుష్యమిపగలు 03:45
యోగముపరిఘ పగలు 01:45
కరణంకౌలవపగలు 02:19
తైతులరాత్రి 01:25
అమృత ఘడియలుపగలు 09:32నుండి11:05
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:36నుండి01:24
పగలు 03:02నుండి03:50
వర్జ్యంరాత్రి 03:47నుండి05:18
ఈ రోజు పంచాంగం

మాధ్వానాం ఏకాదశ్యుపవాసః, ఉపేంద్ర ద్వాదశీ, యతీనాం మహాలయః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s