పంచాంగం 13-09-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:07
సూర్యాస్తమయం 06:16
తిథి కృష్ణ ఏకాదశి రాత్రి 03:13
నక్షత్రంపునర్వసుపగలు 04:26
యోగమువరీయాన్ పగలు 03:56
కరణంబవపగలు 03:43
బాలవరాత్రి 03:13
అమృత ఘడియలుపగలు 02:01నుండి03:38
దుర్ముహూర్తంపగలు 04:39నుండి05:27
వర్జ్యంరాత్రి 12:12నుండి01:46
ఈ రోజు పంచాంగం

స్మార్తవైష్ణవానాం ఇన్దిరైకాదశ్యుపవాసః, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s