పంచాంగం 11-09-2020 శుక్రవారం

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:07
సూర్యాస్తమయం 06:18
తిథి కృష్ణ నవమి రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:18
నక్షత్రంమృగశిరపగలు 03:19
యోగముసిద్ధి సాయంత్రం 06:18
కరణంతైతులపగలు 03:35
గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:18
అమృత ఘడియలుపగలు 07:35వరకు
రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:53నుండి
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:22
పగలు 12:37నుండి01:26
వర్జ్యంరాత్రి 12:03నుండి01:43
ఈ రోజు పంచాంగం

అవిధవానవమీ శ్రాద్ధం, ఆశ్వలాయనానాం మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధస్య అన్వష్టకా , (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s