పంచాంగం 10-09-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:07
సూర్యాస్తమయం 06:19
తిథి కృష్ణ అష్టమి రాత్రి 03:33
నక్షత్రంరోహిణిపగలు 01:34
యోగమువజ్ర రాత్రి 06:31
కరణంబాలవపగలు 02:48
కౌలవరాత్రి 03:33
అమృత ఘడియలుపగలు 10:03నుండి11:49
రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:52నుండి
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:11నుండి11:00
పగలు 03:04నుండి03:53
వర్జ్యంఉదయం 06:32వరకు
రాత్రి 07:35నుండి09:18
ఈ రోజు పంచాంగం

స్మార్తానాం వైష్ణవానాం చ శ్రీ కృష్ణజయన్తీ, మహాష్టమీ, అనఘాష్టమీ, మధ్యాష్టమీ (గయాష్టమీ), సూర్యసావర్ణిక మన్వాదిః, ఆశ్వలాయనానాం మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధం, (శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s