పంచాంగం 09-09-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:06
సూర్యాస్తమయం 06:20
తిథి కృష్ణ సప్తమి రాత్రి 02:04
నక్షత్రంకృత్తికపగలు 11:12
యోగముహర్షణ సాయంత్రం 06:12
కరణంభద్రపగలు 01:02
బవరాత్రి 02:04
అమృత ఘడియలుపగలు 08:31నుండి10:19
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:49నుండి12:37
వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:47నుండి
ఈ రోజు పంచాంగం

ఆశ్వలాయనానాం మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధస్య పూర్వేద్యుః , ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s