పంచాంగం 04-09-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:06
సూర్యాస్తమయం 06:24
తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 02:25
నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 11:28
యోగముశూలపగలు 01:53
కరణంగరజిపగలు 02:25
వణిజరాత్రి 03:32
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:09నుండి07:55
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:23
పగలు 12:40నుండి01:29
వర్జ్యంఉదయం 07:30నుండి09:17
ఈ రోజు పంచాంగం

బృహత్య్మావ్రతం (ఉండ్రాళ్ళ తద్దె ), (చన్ద్రోదయం రాత్రి 07:48), కజ్జలీ వ్రతం (బహులావ్రతం), (శ్రాద్ధతిథిః- లేదు)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s