పంచాంగం 03-09-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:06
సూర్యాస్తమయం 06:25
తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 12:28
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 08:52
యోగముధృతిపగలు 01:20
కరణంకౌలవపగలు 12:28
తైతులరాత్రి 01:26
అమృత ఘడియలుపగలు 12:06నుండి01:51
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:12నుండి11:02
పగలు 03:08నుండి03:57
వర్జ్యంలేదు
ఈ రోజు పంచాంగం

అశూన్యశయనవ్రతం (బృహత్తల్పవ్రతం) (చన్ద్రోదయః రాత్రి 07:13), చండికాగౌరీవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s