పంచాంగం 02-09-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:06
సూర్యాస్తమయం 06:25
తిథి శుక్ల పూర్ణిమపగలు 10:53
నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 06:35
యోగముసుకర్మపగలు 01:04
కరణంబవపగలు 10:53
బాలవరాత్రి 11:40
అమృత ఘడియలుపగలు 10:48నుండి12:32
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:51నుండి12:40
వర్జ్యంరాత్రి 01:35నుండి03:20
ఈ రోజు పంచాంగం

యతీనాం (మాసద్వయాత్మక) చాతుర్మాస్యా సమాప్తిః, విశ్వరూపయాత్ర, మహాలాయపక్షారంభః, సద్యస్కాలేష్టిః, ఉమా మహేశ్వరవ్రతం, ఉపాంగలలితావ్రతం, లోకపాల పూజా, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమాపూజా (దివా), (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s