పంచాంగం 25-08-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:04
సూర్యాస్తమయం 06:31
తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 12:24
నక్షత్రంవిశాఖపగలు 02:01
యోగముఐంద్రరాత్రి 09:51
కరణంవణిజపగలు 12:24
భద్రరాత్రి 11:33
అమృత ఘడియలుఉదయం 07:13వరకు
రాత్రి 03:06నుండి04:38
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:23
రాత్రి 11:08నుండి11:54
వర్జ్యంసాయంత్రం 05:52నుండి07:24
ఈ రోజు పంచాంగం

అనధ్యాయః, ఆముక్తాభరణ సప్తమీ, దూర్వాష్టమీ వ్రతం, మహాలక్ష్మీ వ్రతారంభః, త్రిపుష్కరయోగః (సూర్యోదయం నుండి పగలు 12:24 వరకు) ,(శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s