పంచాంగం 19-08-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే – కృష్ణపక్షస్య అమావాస్యాయాం, భాద్రపదమాసే – శ్లుకపక్షస్య ప్రతిపత్ తిథౌ, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:03
సూర్యాస్తమయం 06:36
తిథి అమావాస్యాయాంపగలు 08:09
శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము05:18
నక్షత్రంమఘరాత్రి 02:05
యోగముపరిఘరాత్రి 09:12
కరణంనాగవంపగలు 08:09
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 06:44
బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18
అమృత ఘడియలురాత్రి 11:53నుండి01:21
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:54నుండి12:45
వర్జ్యంపగలు 03:05నుండి04:33
ఈ రోజు పంచాంగం

పిణ్డపితృయజ్ఞః, యాగః , దర్భాహరణం(పగలు 08:09 లోపు), అగ్నిసావర్ణికమన్వాది ప్రయుక్త స్నానదానాదులు, మహత్తమవ్రతం, శైవమౌనవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః-ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s