పంచాంగం 18-08-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:03
సూర్యాస్తమయం 06:37
తిథి కృష్ణ చతుర్దశీపగలు 10:36
నక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:06
యోగమువరీయాన్రాత్రి 12:31
కరణంశకునిపగలు 10:36
చతుష్పాత్రాత్రి 09:23
అమృత ఘడియలురాత్రి 02:37నుండి04:06
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:24
రాత్రి 11:11నుండి11:57
వర్జ్యంసాయంత్రము 05:39నుండి07:09
ఈ రోజు పంచాంగం

భౌమచతుర్దశీ (స్నాన దానాదులు అక్షయఫలప్రదములు), కృష్ణాంగార చతుర్దశీ (యమతర్పణము- సంవత్సరకృత పాప నాశకమ్), పద్మకయోగః (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు),మంగళగౌరీవ్రతం, అన్వాధానం, అగ్నిసావర్ణిక మన్వాది ప్రయుక్త శ్రాద్ధాదులు, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః-అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s