పంచాంగం 07-08-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:00
సూర్యాస్తమయం 06:43
తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 02:07
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపగలు 01:34
యోగముసుకర్మరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:54
కరణంబవపగలు 01:12
బాలవరాత్రి 02:07
అమృత ఘడియలుఉదయం 06:34వరకు
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:23
పగలు 12:47నుండి01:38
వర్జ్యంరాత్రి 12:14నుండి02:00
ఈ రోజు పంచాంగం

ముఖ్య సంకష్టహర చతుర్థి (చంద్రోదయః రాత్రి 09:14), ప్రదోషః, బహులావ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః-చతుర్థీ )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s