పంచాంగం 03-08-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 05:59
సూర్యాస్తమయం 06:45
తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 09:31
నక్షత్రంఉత్తరాషాఢఉదయం 07:19
యోగముప్రీతిఉదయం 06:38
ఆయుష్మాన్రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:45
కరణంభద్రపగలు 09:31
బవరాత్రి 09:31
అమృత ఘడియలురాత్రి 09:24నుండి11:04
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:39
పగలు03:21నుండి04:12
వర్జ్యంపగలు 11:27నుండి01:07
ఈ రోజు పంచాంగం

చూడామణియోగః(స్నానదానాదులు మహా ఫలప్రదములు), సింధునద స్నానం (శ్రవణా నక్షత్రమున విశేషఫలము), శివనక్తవ్రతం, హయగ్రీవావతారః, విఖనసో జయన్తీ, సర్వదేవతా పవిత్రారోపణం, అన్వాధానం, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమాపూజా, శ్రవణాకర్మ-బలిశ్చ, సర్వ యజు శ్శాఖినాం ఆథర్వణికానాం చ ఉపాకర్మ, రక్షాబన్ధనం, (శ్రాద్ధతిథిః-పూర్ణిమా )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s