పంచాంగం 01-08-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 05:59
సూర్యాస్తమయం 06:46
తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 09:56
నక్షత్రంమూలఉదయం 06:48
యోగమువైధృతిపగలు 09:23
కరణంకౌలవపగలు 10:20
తైతులరాత్రి 09:56
అమృత ఘడియలురాత్రి 02:03నుండి03:39
దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:59నుండి07:41
వర్జ్యంఉదయం 06:48వరకు
సాయంత్రము 04:25నుండి06:02
ఈ రోజు పంచాంగం

శనిత్రయోదశీ (ఉపవాసము, ప్రదోషకాల శివపూజా, బ్రాహ్మణభోజనము విశేష ఫలప్రదములు), వేంకటేశ్వర వ్రతం, ప్రదోషః (ప్రదోష పూజా), (శ్రాద్ధతిథిః-త్రయోదశీ )

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి చెందినవి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s